α Bizantina- Βυζαντινή

Γεια σας
Blog sobre a cultura bizantina, história, arte, música , orações e curiosidades.

sábado, 27 de agosto de 2011

Τον δεσποτη και αρχιερεα
Τον δεσποτη και αρχιερεα
O primeiro Senhor
Τον δεσποτη η ην και Αρχι αρχι αρχι ερεαημων Κυριε Κυριε εχε φυλατε ειπο ολα ε αε τη η δεσποτα δεσποτα Chefe e primeiro senhor que guarda todos os poderes, poderes

Nenhum comentário:

Postar um comentário