α Bizantina- Βυζαντινή

Γεια σας
Blog sobre a cultura bizantina, história, arte, música , orações e curiosidades.

sábado, 27 de agosto de 2011

Κύριε εκέκραξα
Κύριε εκέκραξα
Κύριε εχεχραξα προς σεισαχοσον μεισα χονμο Κυριε Κυριε εχεχραξαπρος σεισαχοσον προσχες τηφωνη η τη ης δεησεως μεντω χεχεαγεναι αιμεπρος σεισααχο σονμο κυριε
Κατευ θυν θητω η προσεθχη μως θυμια μαενω πιον θυσιαεσπερινη η εισαχσονμ Κυριε
Senhor que tem ante a Senho, Senhor que tem a adesão escute a suplica, Senhor

Nenhum comentário:

Postar um comentário