α Bizantina- Βυζαντινή

Γεια σας
Blog sobre a cultura bizantina, história, arte, música , orações e curiosidades.

sábado, 29 de outubro de 2011

portal Bizantino-Wikpedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Byzantine_Empire

blog iconografia e ortodoxia

http://proskynitis.blogspot.com/search/label/%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82

iconografia e os apóstolos

Interessante site sobre iconografia e pos apóstolos https://iconreader.wordpress.com/2010/08/17/how-to-recognize-the-holy-apostles-in-icons/

segunda-feira, 12 de setembro de 2011

Αγία Σοφία- βίντεο-vídeo Santa Sofia

vídeo sobre a basílica de Santa Sofia
βίντιο Αγία Σοφία
nave Santa Sofia Ναος Αγία Σοφία

sábado, 27 de agosto de 2011

Κύριε εκέκραξα
Κύριε εκέκραξα
Κύριε εχεχραξα προς σεισαχοσον μεισα χονμο Κυριε Κυριε εχεχραξαπρος σεισαχοσον προσχες τηφωνη η τη ης δεησεως μεντω χεχεαγεναι αιμεπρος σεισααχο σονμο κυριε
Κατευ θυν θητω η προσεθχη μως θυμια μαενω πιον θυσιαεσπερινη η εισαχσονμ Κυριε
Senhor que tem ante a Senho, Senhor que tem a adesão escute a suplica, Senhor

Λόγον Αγαθόν
Λόγον Αγαθόν

Λογον αγαθον αληλουια εξηρευξατοη καρδια μου λογον αγαθον αιρε Παντα ανασαπανυ μητε μητηρ Χριστο Θεο αληλουια
Palavra amada, aleluia, descoberta, meu coração Palavra amada sempre imortal mãe de Cristo Deus, aleluia

Τον δεσποτη και αρχιερεα
Τον δεσποτη και αρχιερεα
O primeiro Senhor
Τον δεσποτη η ην και Αρχι αρχι αρχι ερεαημων Κυριε Κυριε εχε φυλατε ειπο ολα ε αε τη η δεσποτα δεσποτα Chefe e primeiro senhor que guarda todos os poderes, poderes

Άγιος Θεός-Agios Theos¨Αγιος ισχήρος
¨Αγιος αθαναθανατος
¨Αγιος ελεησον ημας
Δοξα Πατρι και Υω και Αγιω Πνευμα τι και νυν και αεικαιεις τος αιωνας των αιων αμην
Deus Forte
Deus Santo
Deus Imortal, piedade de nós
Glória ao Pai, ao filho e ao Espírito Santo em eterno movimento
Amem

centro de estudos bizantinos

Grécia
http://www.byzantinestudies.gr/

Alemanha
http://www.spaetantikeundbyzanz.de

http://www.byzantinistik.de/international.html

França

http://www.cfeb.org/

USA- EUA
http://www.bsana.net/
Austria
http://www.byzneo.univie.ac.at/

Wikpedia ελληνικά

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE

Wikpedia englisch

http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_music

Musica bizantina

http://analogion.com/

Música Bizantina-Μουσική Βυζαντινή

Sites recomendaodos:

http://www.ecclesia.gr/Multimedia/Audio_Index/audioindex.html
site dopatriarcado de Constantinopla(Istambul) referente à música.
http://www.ec-patr.net/en/

Agia SofiaBelíssimo canto, onde podemos sentir o ambiente arquitetônico das igrejas assim cmo a beleza da melodia.

Αγνή Παρθένε-Agni Parthene


um dos mais belos hinos do canto bizantino em honra à Nossa Senhora, Virgem Maria, Santíssima Virgem.